A.s.d. Venus

Associazione Sportiva

pugilato, spinning, judo,ju jutsu, step, aerokombat, tone up, pump, g.a.g., gym music, ginnastica artistica, danza moderna, danza del ventre, aerodance, ginnastica antalgica, cardiofitness, sala pesi, sauna,